דף הבית | פרופיל | גירושין | מזונות | צוואות וירושות | הסכמים | צור קשר |  טל': 0722-575-374
  תחומי התמחות
   
 
  צוואות וירושות  
  מזונות ילדים  
  מזונות אישה  
  הסכם ממון  
  הסכם גירושין  
  צו קיום צוואה  
  משמורת ילדים  
  כתובה  
  גישור גירושין  
  סרבנות גט  
  הסכם חיים משותפים  
  עילות גירושין  
 
 
נא מלאו פרטיכם
וניצור קשר בהקדם:
 

מזונות ילדים


הדין העברי הוא דין תורה קובע כי מוטלת חובה על אב לזון ולפרנס את ילדיו הקטינים  עד הגיעם לגיל 18. חובה זו קודמת לזכות האב לקיים את עצמו, והיא נעדרת תלות ביכולתו הכלכלית דהיינו אף אם האב מחוסר יכולת כלכלית או חי מקצבה עדיין הוא חייב בתשלום דמי מזונות ילדים. גובה דמי המזונות נקבע בין היתר בהתאם לצרכי הילדים ולא לפי עושרו של האב, חובת תשלום דמי המזונות  קמה בשעה שבני זוג נפרדים. בתי המשפט בוחנים האם האב ממצה את מלוא פוטנציאל השתכרותו בכל מה שקשור לתביעת מזונות ילדים.

אופן חישוב מזונות ילדים
צורכי הילדים מסווגים לצרכים הכרחיים ולצרכים מדין צדקה.

צרכים הכרחיים הינם צרכים אלמנטריים הנחוצים לקיום הילדים אשר בלעדיהם אין אפשרות קיום, בין צרכים אלו נמנים: מדור, מזון, הלבשה, הנעלה, הוצאות חינוך, הוצאות רפואיות חריגות ועוד. אלו הם צרכים הכרחיים בתביעת מזונות

צרכים מדין צדקה הינם צרכים שאינם חיוניים לקיום הילדים. והם כוללים הוצאות שונות, וביניהן: חוגים, בילויים, מתנות, טיולים בארץ ובחו"ל, שיעורים פרטיים וכו'.
ביחס לצרכים מדין צדקה בחישוב תביעת מזונות ילדים, על האב לשאת בהם רק במידה וידו משגת לשלמם, במידה ויוכח כי הילדים היו רגילים לרמת חיים זו לפני פרידת ההורים. אז תחול החובה לשלמם על האב ועל האם ביחד, אלא אם אין ביכולתה של האם לשאתם בהוצאות מסוג זה.

השפעת גיל הילדים על גובה דמי המזונות
על פי הדין העברי חובת תשלום דמי המזונות מתחלקת ל-3 קבוצות גיל שונות בחיי הילדים:

"קטני קטנים" - עד גיל 6
חובת האב לפרנס ולזון את ילדיו בגיל זה היא מוחלטת, גם אם אין לו כל הכנסה.

גילאי 6-15
חובת האב ממשיכה להתקיים ביחס לצרכים ההכרחיים, אך לגבי הצרכים שמקורם מדין צדקה, נדרשת השתתפות שווה (בדרך כלל) של האישה במזונות הילדים.

גילאי 15-18
החיוב במזונות ילדים בגילאים אלו אינו אוטומטי כחיוב במזונות קטינים. מדובר אך ורק בחיוב מדיני הצדקה, שיושת על האם והאב בחלקים שווים ביניהם ובהתאמה להשתכרותם ולהכנסתם הפנויה.
 
גילאי 18-21
בתקופת השירות הצבאי, חייב האב על פי הפסיקה (לא על פי הדין העברי) להמשיך לשלם שליש מן המזונות שהיו משולמים עד אותו מועד. בהגיע נער לגיל 18 או לאחר תום לימודיו בתיכון ועד גיוסו לצה"ל קמה לו יכולת לצאת ולהתפרנס בכוחות עצמו. בנסיבות אלו, המזונות הנצרכים יעמדו על שליש מגובה דמי המזונות שנפסקו עד גיל 18 או עד תום לימודיו/ מועד הגיוס לצה"ל. גובה דמי מזונות ילדים אלו, ניתנים לסתירה כלומר לעלותם או להמעיטם בכפוף להבאת ראיות התומכות בכך.  

כיצד מחשבים את גובה דמי מזונות הילדים?
בכל הנוגע לחישוב מזונות ילדים, גובה התשלום המינימלי למזונות ילדים עבור ילד אחד עומד כיום שנת 2015 על כ-1350 ש"ח. אם יש יותר מאשר ילד אחד, חישוב המזונות לא יהיה סכום מכפלה של 1350 ש"ח כפול מספר הילדים, אלא פחות מכך. הרציונל הוא שככל שמספר הילדים עולה החלק היחסי של כל ילד ברכיב ההוצאות יורד.   
תשלומי דמי מזונות ילדים צמודים למדד המחירים לצרכן.

השתתפות בהוצאת המדור (מגורים ואחזקתם) כחלק מתביעת מזונות הילדים
מוטלת חובה על האב לספק לילדיו קורת גג באותה רמת חיים לה היו רגילים הילדים בטרם פרידת הצדדים. החובה אינה העמדת מדור שתהיה בבעלות האם, אלא השתתפות בתשלום שכר דירה לרוב בכפוף בהצגת חוזה שכירות.  במידה והילדים גרים בדירה שכורה, התשלום יהיה בדרך כלל    כ- 30% מגובה שכר הדירה לילד אחד, ו כ- 40% לשני ילדים, ו כ-50% לשלושה ילדים או יותר.
חשוב לציין כי, ישנה חשיבות רבה ומכרעת להוכחת מלוא הוצאות המזונות והמדור באסמכתאות ובמסמכים  אשר בגינן מוגשת תביעת מזונות ילדים

סיבות לאי תשלום דמי מזונות
בנסיבות בהן קובע בית המשפט כי הילד שלזכותו נפסקו דמי מזונות הינה בן מרדן, במצב כזה, בסמכותו של בית המשפט  להפחית ואף לבטל לחלוטין את דמי מזונות ילדים המשולמים על ידי האב.

הפחתת/ הגדלת דמי מזונות ילדים
במידה וישנו שינוי נסיבות מהותי, בית המשפט יבחן האם יש בשינוי הנסיבות כדי להעלות או להפחית את גובה דמי המזונות.
בהתקיים תנאים מסוימים המשנים את הנסיבות שבעטיין נקבעו דמי המזונות הראשוניים ולא ניתן היה לצפות שינויים אלו, ניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות, כנגד הכלל של סופיות הדיון, שלא חל במקרה של מזונות ילדים.
ניתן לקרוא בהרחבה מאמר בו סקרנו את נושא הפחתת מזונות והתנאים לכך.
מזונות ילדים | תביעת מזונות ילדים


מוזמנים לקרוא בנוסף:
מזונות מדין צדקה
 
 
עו"ד אילן יששכר   |  טל' 0722-575-374  |  משרד: רח' הארבעה 28, תל אביב
עורך דין צוואה | עו"ד הסכם ממון | תביעת מזונות ילדים | ביטול הסכם ממון | עורך דין גירושין בתל אביב | צו קיום ירושה | משמורת משותפת מזונות | הסכם ממון בין ידועים בציבור | חישוב מזונות ילדים | סרבן גט | בקשה לקיום צוואה | עורך דין משפחה | עו"ד לגירושין | הסכם יחסי ממון | עורך דין צוואות וירושות | משמורת ילדים | צו ירושה | גירושין ברבנות | עורך דין משפחה ברמת גן | הגדלת מזונות | משמורת משותפת | תשלום מזונות ילדים | עורכי דין לדיני משפחה | עורך דין משפחה בתל אביב | ידועים בציבור | עורכי דין בענייני משפחה | הסכם ממון בין בני זוג | דמי מזונות ילדים | הסדרי ראיה | הסכם ממון לאחר נישואין | חלוקת רכוש | מזונות מדין צדקה | 
קידום אורגני | קידום אתרים