דף הבית | גירושין | מזונות | צוואות וירושות | הסכמים | צור קשר |  טל': 0722-575-374
  תחומי התמחות
   
 
  צוואות וירושות  
  מזונות ילדים  
  מזונות אישה  
  הסכם ממון  
  הסכם גירושין  
  צו קיום צוואה  
  משמורת ילדים  
  כתובה  
  גישור גירושין  
  סרבנות גט  
  הסכם חיים משותפים  
  עילות גירושין  
 
 
נא מלאו פרטיכם
וניצור קשר בהקדם:
 

הפחתת מזונותלא מעט אבות המשלמים מזונות מדי חודש לאחר פסיקת בית המשפט או אישור הסכם גירושין, שואלים את עצמם: האם גובה המזונות אותם אני משלם מדי חודש סופיים? האם לא יכולתי לקבל פסק דין טוב יותר? הכנסתי שונה ממה שהייתי מרוויח בעבר, האם זו לא עילה לתבוע את הקטנת המזונות אותם אני משלם?
במאמר זה, ננסה לענות לשפוף מעט אור על הנושא של הקטנת מזונות ילדים.

מזונות ילדים נקבעים על פי פסיקת בית המשפט/בית הדין הרבני או בהסכם שמקבל את אישור בית המשפט או בית הדין הרבני.

הפחתת מזונות – ומה עם סופיות הדיון?

גובה מזונות הילדים נקבע בהתבסס על מספר פרמטרים וביניהם: יכולתו הכלכלית של האב נכון למועד נתינת פסק הדין, כושר ההשתכרות הפוטנציאלי של האב (ייתכן שבמועד בחינת גובה המזונות , האב משתכר נמוך באופן יחסי אך במקצוע בו הוא עוסק פוטנציאל ההכנסה גבוה הרבה יותר), צרכי הילדים נכון למועד פסיקת המזונות, צרכיהם העתידיים ועוד.

אנו רגילים לחשוב (ובצדק) כי לאחר שניתן פס"ד, התביעה חלוטה ולא ניתן לתבוע שוב בגין אותה עילה מה שנקרא בשפה המשפטית – סופיות הדיון.

מסתבר שלא כך הדבר בכל מה שקשור למזונות ילדים, בין אם מדובר בתביעה להגדלת מזונות ובין אם מדובר בתביעה להקטנת מזונות הילדים.
בנוגע לתביעה להגדלת מזונות, הרחבנו במאמר נפרד וניתן לעיין בו בפרמטרים הרלוונטיים היכולים להקים עילה להגדלת מזונות.

כיצד אם כן ניתן לאחר שבית המשפט פסק את גובה דמי המזונות הראויים, או שאישר הסכם של בני הזוג בנושא לאחר בחינתו, לפתוח שוב את הדיון ולתבוע את הפחתת המזונות?
כאמור, מזונות ילדים הינם מהנושאים היחידים שלא קיים בהם הכלל של סופיות הדיון ועד כמה שזה הופך את העניין למורכב ומייצר חוסר וודאות, ניתן להבין זאת היות וגובה מזונות הילדים מבוסס על צרכיהם ויכולתו הכלכלית של האב, ואלו דברים שמשתנים עם השנים הגם שבעת הפסיקה ניסה בית המשפט לצפות פני עתיד ועדיין, השופט אינו נביא ומסתבר שהחיים חזקים יותר ומכתיבים לנו עתיד אחר, מה שמביא לתביעות חוזרות ונשנות להגדלת והקטנת מזונות.

אז מתי ניתן ונכון להגיש תביעה להקטנת מזונות?  

נקדים ונאמר – בית המשפט אינו פותח בנקל את גובה המזונות שפסק או שאישר בהסכם שהובא לפניו.
לא די בשינוי נסיבות רגיל על מנת שבית המשפט יקבל את תביעת הקטנת המזונות ואכן יפחית אותם.
כן, צריך להיות שינוי נסיבות אך לא מדובר בשינוי נסיבות קל או כזה שניתן היה לצפות אותו.
עליית הילדים לתיכון אינה שינוי נסיבות – צפוי היה שהילדים יגיעו לתיכון מתישהו.
וכן, גם פיטוריו של האב בחלק גדול מהמקרים אינם עולים כדי שינוי נסיבות מהותי המצדיק הפחתת מזונות.
על המבקש את הקטנת המזונות להוכיח שהנסיבות השתנו באופן מהותי וששינוי זה לא היה צפוי או לכל הפחות, ניתן היה לצפותו בעת מתן פסק הדין.

עילות מוצדקות להקטנת מזונות

ישנן מספר עילות אשר בעטיין יתכן ובית המשפט ייעתר לבקשת האב להפחתת מזונות ובכללן (רשימה לא סגורה):
  • שינוי לרעה במצבו הכלכלי של האב בצורה מהותית וקיצונית בין מועד מתן פסק הדין ועד להגשת התביעה להקטנה.
מדובר בשינוי מהותי המקשה על היכולת לעמוד בתשלומים החודשיים שנפסקו.
שינוי זה צריך להיתמך כמובן בראיות כגון: חובות שנוצרו, עסק שכשל וישנה בעיה אמיתית להקימו מחדש, תדפיסי בנק המוכיחים זאת ועוד.
  • שינוי לרעה במצבו הבריאותי של האב – כמובן שגם במקרה זה, על מנת שתביעה להקטנת מזונות אכן תתקבל, שינוי לרעה במצבו הבריאותי של האב אמור להיות משמעותי וכזה המשליך בצורה ישירה על כושר ההשתכרות ובנוסף, שינוי קבוע שאינו בר חלוף.
  • שינוי במצבה הכלכלי של האם – במידה ומעת מתן פסק הדין השתנה מצבה הכלכלי של האם בצורה מהותית, כזו המשנה את באופן ניכר את הכנסתה, לדוגמא: מעיסוק בעבודות מזדמנות במשכורת מינימום, החלה לעבוד בעבודה בכירה המשדרגת באופן משמעותי את שכרה, ועבודה זו אינה זמנית, אזי יתכן כי הדבר יוכל להטות את הכף בתביעת הפחתת המזונות.
  • הולדת ילדים נוספים – במידה והאם הקים משפחה נוספת ונולדו לו בה ילדים נוספים שהוא חב בפרנסתם, יתכן שעילה זו תוכל להצטרף לעילות נוספות ע"מ להפחית מנטל המזונות.
חשוב להדגיש – עילה זו לבדה אינה חזקה דיה, ככל ומדובר ביותר מילד אחד שנולד לאב, ישנה עילה נוספת ותשלום המזונות איננו בגבולות המינימום, יתכן ועילה זו תוכל להוסיף על מנת לחזק את הטיעונים להפחתה בדמי המזונות.
  • ילד מרדן או כזה המסרב להיות בקשר עם האב – במידה ובית המשפט שוכנע כי לילד אין סיבה מוצדקת לסירוב לעמוד בקשר עם האב והאב עשה כל שביכולתו על מנת להבריא את הקשר עם הקטין, אזי יתכן כי בית המשפט יפסוק כי ילד זה יאבד את מזונותיו מן האב.
גם פה, בתי המשפט מגיעים לפסילת מזונות הקטין בעילת מרדנותו במקרים רחוקים מאד וכאשר יתברר כי האב אכן ניסה לעשות ככל שביכולתו על מנת להתמיד בקשר עם בנו.
 
הואיל וכדי להצליח בתביעה לקטנת מזונות נדרש לקחת בחשבון לא מעט פרמטרים ולבחון את המקרה הספציפי בהתאם לפסק הדין או ההסכם שאושר לאור שינוי הנסיבות שקרה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין משפחה הבקיא בנושא על מנת להעריך נכון את הסיכוי לזכות בתביעה להפחתת המזונות.

אלו תנאים נוספים נדרשים בתביעה להקטנת מזונות?

הפסיקה קבעה מספר תנאים נוספים בהם נדרש האב לעמוד ע"מ לצדיק את תביעתו:

הוכחה לשינוי מצב באופן מהותי ובלתי צפוי – כפי שנאמר, מהאב נדרש להוכיח כי השינוי יצר מצוקה כלכלית של ממש בצורה בלתי צפויה אשר בעטיה קשה עד מאד לעמוד בגובה המזונות הישן.

ידיים נקיות ותום לב – על האב להוכיח כי הוא ניסה לעמוד בתשלומי המזונות שנפסקו, שלא העלים רכוש וסילף עובדות כדי ליצור מצג של שינוי נסיבות שיזה אותו בהפחתת מזונות.

אי צדק בהשארת גובה המזונות המקורי – האב צריך להראות לבית המשפט כי השארת גובה המזונות כפי שניתן בפסק הדין הראשון אינו צודק וכי במידה ומקרה זה היה מגיע לראשונה לפתחו של בית המשפט בנסיבות החדשות שנוצרו, אזי בית המשפט היה פוסק סכום נמוך יותר ממה שנפסק בראשונה.

בנוסף לאמור לעיל, בשנת 2017 חלה מהפכה של ממש בפסיקת מזונות לאור הלכה חדשה של בית המשפט (בע"מ 919/15) אשר על פיה במקרה ומדובר בילדים מעל גיל 6, גיל בו המזונות מוטלים על האב מדין צדקה (מצוי מאמר נפרד באתרנו), ובמידה ומדובר במשמורת משותפת, יתכן שדמי המזונות יופחתו באופן משמעותי עד כדי ביטולם לחלוטין.
בתי המשפט הרחיבו בהמשך את ההלכה הזו והשתמשו בעקרונותיה על מנת להפחית מגובה המזונות גם במקרים שאין מדובר במשמורת משותפת ועל ישנם חיובי מזונות ישנם אותם ניתן להפחית לאור הלכה זו.

היוצא מכל האמור – גובה דמי המזונות אותם משלם האב אינו חלוט ותביעה להקטנת מזונות אכן עשויה להתקבל לא מעט ולהקל בתשלומים החודשיים אותם מוטל על האב לשלמם.

לפני שניגשים לתביעה שכזו, מומלץ להיוועץ בעורך דין הקטנת מזונות מנוסה שיידע לבחון את המקרה הספציפי הזה תוך בדיקת מכלול הנסיבות ופסק הדין הראשון שבעטיו נקבע גובה החיוב הראשון.

מוזמנים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות בה נבחן האם גם במקרה שלכם נוכל להפחית את גובה המזונות החודשיים שלכם >>> 072-2575374
 
 
 
 
 
 

  טל' 0722-575-374  |  משרד: רח' הארבעה 28, תל אביב
עורך דין צוואה | עו"ד הסכם ממון | תביעת מזונות ילדים | ביטול הסכם ממון | עורך דין גירושין בתל אביב | צו קיום ירושה | משמורת משותפת מזונות | הסכם ממון בין ידועים בציבור | חישוב מזונות ילדים | סרבן גט | בקשה לקיום צוואה | עורך דין משפחה | עו"ד לגירושין | הסכם יחסי ממון | עורך דין צוואות וירושות | משמורת ילדים | צו ירושה | גירושין ברבנות | עורך דין משפחה ברמת גן | הגדלת מזונות | משמורת משותפת | תשלום מזונות ילדים | עורכי דין לדיני משפחה | עורך דין משפחה בתל אביב | ידועים בציבור | עורכי דין בענייני משפחה | הסכם ממון בין בני זוג | דמי מזונות ילדים | הסדרי ראיה | הסכם ממון לאחר נישואין | חלוקת רכוש | מזונות מדין צדקה | 
קידום אורגני | קידום אתרים